Warunki korzystania \ Nota Prawna:

Uzyskane dane lub informacje można wykorzystać tylko na własne ryzyko i na własną odpowiedzialność. m.st. Warszawa nie gwarantuje stałej dostępności tych danych oraz ich aktualności. Dane zawarte w serwisie mapowym m.st. Warszawy mogą nie odzwierciedlać stanu rzeczywistego, gdyż m.in.:

- dane gromadzone w serwisie mapowym m.st. Warszawy są pozyskiwane w różnym trybie i terminach od podmiotów prowadzących publiczne rejestry ale również z prywatnych baz danych;
- na dane w serwisie mapowym m.st. Warszawy mogą mieć wpływ okoliczności związane z ich gromadzeniem (w tym siła wyższa, poziom jakości usług teletransmisyjnych, terminy przekazywania danych);
- m.st. Warszawa nie jest co do zasady uprawnione do samodzielnego: sprawdzania, uzupełniania, aktualizowania, zmieniania lub usuwania gromadzonych danych za wyjątkiem rejestrów publicznych prowadzonych z mocy prawa przez Prezydenta m.st. Warszawy.

Rejestry publiczne prowadzone na podstawie odrębnych przepisów przez Prezydenta m.st. Warszawy udostępnione w serwisie mapowym to:

- ewidencja gruntów i budynków,
- podział administracyjny,
- ewidencja miejscowości, ulic i adresów,
- rejestr cen nieruchomości,
- mapa zasadnicza,
- ortofotomapy, fotoplany, fotoszkice, inne opracowania archiwalne kartograficzne,
- plany zagospodarowania przestrzennego,
- gminna ewidencja zabytków.

Warunki ponownego wykorzystania informacji publicznej

Serwis jest aktualizowany codziennie..

Witamy w serwisie Urzędu m.st. Warszawy…

+

Wyszukiwarka

Wyszukiwanie po

Punkt startowy
Pomiary
Tryb widoku
Pełny ekran
Warstwy

Warstwy

+

Dodaj grupę

Domyślne
Wyłącz wszystkie

Documents

Eksport
Ustawienia

Ustawienia Cieni

Ustawienia

USTAWIENIA CHMURY PUNKTÓW

Odwzorowanie
Ustawienia kolorów

Ustawienia kolorów

Interesujące miejsca
Ulice
Ewidencja
Zmień wielkość czcionki
Minimapa

Minimapa

Wysoki kontrast
Wybierz język
Pomoc
Wyloguj

Eksportuj

Eksportuj

Wczytaj WMS

Pobrano warstwy
Pobierz warstwy

Wybierz odwzorowanie warstwy

Wczytaj

Wybierz styl dla warstwy

Wczytaj

Pomiary Elewacji

Cena za m2:

Pow. aktualnej ściany: 0 m2

Cena za aktualną ściane: 0

Pow. kilku ścian: 0 m2

Cena za kilka ścian: 0

Wyczyść
Anuluj

Pomiary

Odległość:

Różnica wysokości:

Model 3D

Wybierz pozycje na mapie, aby dodać model.

Anuluj

Mnożnik skali:

Skala:

Obrót:

Wys:


Obrót Pitch:

Obrót Roll:


Ukryj
Reset
Usun
Skopiowano do schowka
Nie znaleziono podanego adresu
z góry
z północy
ze wschodu
z południa
z zachodu
Wczytywanie modelu
Współrzędne z pliku (EPSG:4326)
Wprowadź współrzędne
Wczytaj
WPROWADZENIE

NAWIGACJA

WYŚWIETLANIE

WYBÓR MATERIAŁU

POMIARY

WYSZUKIWANIE

POZOSTAŁE

REGULAMIN

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

GENEROWANIE PRZEKROJU

Edycja pomiarów

Edycja wierzchołków
Przekształcanie
Usuwanie obiektów
0 1

Tytuł warstwy:

Rok wykonania:

Autor:

TABELA ATRYBUTÓW

Ilość elementów: Atryb
MAP
FRONT
REAR
Thermal
alt :

Legendy

Szczegóły obiektu

Podaj nazwę grupy

Stwórz